ჩვენ შესახებ

აიტი ასოციაცია შეიქმნა 2017 წელს, იმ მიზეზით რომ საერთო გამოწვევების და ინტერესების გარშემო გააერთიანოს აიტი სექტორში არსებული ბიზნესები და ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყოს საქართველოში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გარემოს გაუმჯობესებას.

ka_GEქართული