მისია

ასოციაციის მისია არის, ხელი შეუწყოს საქართველოში ტექნოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებას და გახადოს საქართველო მიმზიდველი ადგილი ტექნოლოგიური სამყაროსთვის.

ka_GEქართული